Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Сметководство

*

          
    
         
  Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Сметководство                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Сметководител (Accounting Solutions ) Accounting Solutions *** Се бара сметководител со работно искуство од најмалку една година со или без лиценца. Доколку се пронаоѓате и ја сакате сметководствената работа и сакате да напредувате во тој правец испратете CV на careers@solutionsacc.com.mk Можност за интелектуален и материјален напредок во пријатна работна атмосфера насочена кон остарување резултати.
  Помошник Сметководител (Римеко ДОО ) Римеко ДОО *** РИМЕКО доо, Трговска фирма од Скопје има потреба од вработување на едно лице на работно место: СМЕТКОВОДИТЕЛ Помошен –Скопски регион Опис на работното место: Помошен сметководител, на определено време. (предвидена можност за продолжување или пренамена на работното место со неопределен рок). Општи услови за прием во работен однос: -Завршен Економски факултет (студиски програм сметководство или финансиски менаџмент) -Работно искуство во полето на сметководството во времетраење од најмалку 3 години -Познавање на сметководствените стандарди и книговодствените принципи и пракса -Неопходно познавање на англиски јазик -Добро познавање на работа на компјутер ( МS office апликациите а посебно Word и Excel) -Кандидатите се должни со пријавувањето на конкурсот со биографијата да достават и документи:Диплома (за завршен 7-ми степен или за 240 кредит систем) и останати уверенија за дополнителна стручната спремност. Опис на работата: -Водење на материјално и финансиско книговодство -Електронски уплати со електронско банкарство , книжење на изводи -Контрола на исправноста на документите -Познавање и пратење на актуелните прописи, законски измени -Евидентирање на документите/ влезни и излезни фактури /и нивно педантно архивирање -Припрема на различни видови анализи, прегледи, компензации, цесии, салдирање на картици со комитенти -Асистирање во припрема на различна документација и координација на работата при разни ревизорски или инспекциски контроли Клучни потребни квалитети: Организираност, прецизност, тимска работа, ажурност, флексибилност, одговорност, лојалност, интерес за усовршување. Компанијата нуди: ??Плата по договор ??Можност за постојано вработување и работа во успешна средина ??Континуирана обука и можност за напредување Пријавите треба да вклучуваат:кратко мотивационо писмо и биографија(CV) кои треба да се испратат на е-маил: info@rimeko.com.mk заклучно до 31.01.2019. Непотполните пријави нема да бидат земени во предвид. На разговор ке бидат повикани само кандидатите кои ке влезат во потесниот избор направен од страна на огласувачот.

  

0  Важи од: 16/1/2019    Огласувач: Accounting Solutions   Скопје   Се бара сметководител со работно искуство од најмалку една година со или без лиценца. Доколку се пронаоѓате и ја сакате сметководствената работа и сакате да напредувате во тој правец испратете CV на careers@solutionsacc.com.mk Можност за интелектуален и материјален напредок во пријатна работна атмосфера насочена кон остарување резултати.
  Сметководител
 Важи до: 23/1/2019   Сметководство   Се бара сметководител со работно искуство од најмалку една година со или без лиценца. Доколку се пронаоѓате и ја сакате сметководствената работа и сакате да напредувате во тој правец испратете CV на careers@solutionsacc.com.mk Можност за интелектуален и материјален напредок во пријатна работна атмосфера насочена кон остарување резултати.
0  Важи од: 14/1/2019    Огласувач: Римеко ДОО   Скопје   РИМЕКО доо, Трговска фирма од Скопје има потреба од вработување на едно лице на работно место: СМЕТКОВОДИТЕЛ Помошен –Скопски регион Опис на работното место: Помошен сметководител, на определено време. (предвидена можност за продолжување или пренамена на работното место со неопределен рок). Општи услови за прием во работен однос: -Завршен Економски факултет (студиски програм сметководство или финансиски менаџмент) -Работно искуство во полето на сметководството во времетраење од најмалку 3 години -Познавање на сметководствените стандарди и книговодствените принципи и пракса -Неопходно познавање на англиски јазик -Добро познавање на работа на компјутер ( МS office апликациите а посебно Word и Excel) -Кандидатите се должни со пријавувањето на конкурсот со биографијата да достават и документи:Диплома (за завршен 7-ми степен или за 240 кредит систем) и останати уверенија за дополнителна стручната спремност. Опис на работата: -Водење на материјално и финансиско книговодство -Електронски уплати со електронско банкарство , книжење на изводи -Контрола на исправноста на документите -Познавање и пратење на актуелните прописи, законски измени -Евидентирање на документите/ влезни и излезни фактури /и нивно педантно архивирање -Припрема на различни видови анализи, прегледи, компензации, цесии, салдирање на картици со комитенти -Асистирање во припрема на различна документација и координација на работата при разни ревизорски или инспекциски контроли Клучни потребни квалитети: Организираност, прецизност, тимска работа, ажурност, флексибилност, одговорност, лојалност, интерес за усовршување. Компанијата нуди: ??Плата по договор ??Можност за постојано вработување и работа во успешна средина ??Континуирана обука и можност за напредување Пријавите треба да вклучуваат:кратко мотивационо писмо и биографија(CV) кои треба да се испратат на е-маил: info@rimeko.com.mk заклучно до 31.01.2019. Непотполните пријави нема да бидат земени во предвид. На разговор ке бидат повикани само кандидатите кои ке влезат во потесниот избор направен од страна на огласувачот.
  Помошник Сметководител
 Важи до: 31/1/2019   Сметководство   РИМЕКО доо, Трговска фирма од Скопје има потреба од вработување на едно лице на работно место: СМЕТКОВОДИТЕЛ Помошен –Скопски регион Опис на работното место: Помошен сметководител, на определено време. (предвидена можност за продолжување или пренамена на работното место со неопределен рок). Општи услови за прием во работен однос: -Завршен Економски факултет (студиски програм сметководство или финансиски менаџмент) -Работно искуство во полето на сметководството во времетраење од најмалку 3 години -Познавање на сметководствените стандарди и книговодствените принципи и пракса -Неопходно познавање на англиски јазик -Добро познавање на работа на компјутер ( МS office апликациите а посебно Word и Excel) -Кандидатите се должни со пријавувањето на конкурсот со биографијата да достават и документи:Диплома (за завршен 7-ми степен или за 240 кредит систем) и останати уверенија за дополнителна стручната спремност. Опис на работата: -Водење на материјално и финансиско книговодство -Електронски уплати со електронско банкарство , книжење на изводи -Контрола на исправноста на документите -Познавање и пратење на актуелните прописи, законски измени -Евидентирање на документите/ влезни и излезни фактури /и нивно педантно архивирање -Припрема на различни видови анализи, прегледи, компензации, цесии, салдирање на картици со комитенти -Асистирање во припрема на различна документација и координација на работата при разни ревизорски или инспекциски контроли Клучни потребни квалитети: Организираност, прецизност, тимска работа, ажурност, флексибилност, одговорност, лојалност, интерес за усовршување. Компанијата нуди: ??Плата по договор ??Можност за постојано вработување и работа во успешна средина ??Континуирана обука и можност за напредување Пријавите треба да вклучуваат:кратко мотивационо писмо и биографија(CV) кои треба да се испратат на е-маил: info@rimeko.com.mk заклучно до 31.01.2019. Непотполните пријави нема да бидат земени во предвид. На разговор ке бидат повикани само кандидатите кои ке влезат во потесниот избор направен од страна на огласувачот.
Ñòðaíà 1 îä 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес