Огласи , Oglasi , работни места , rabotnimesta , Oglasnik , Огласник , rabota , работа , Цела Македонија >>Градежништво и Архитектура

          
    
         
  Цела Македонија >>Градежништво и Архитектура                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Возач (фабрика КАРПОШ АД Скопје ) фабрика КАРПОШ АД Скопје *** Фабрика КАРПОШ АД Скопје има потреба од 1 (еден) возач на шлепер за територија на Република Македонија. Кандидатите е потребно да ги исполнуваат следните услови: -да поседуваат возачка Е категорија, -организираност, лојалност, способност за тимска работа.
  Градежен инженер/Архитект (фабрика КАРПОШ АД ) фабрика КАРПОШ АД *** Фабрика КАРПОШ АД Скопје има потреба од 2 (два) ивршители во Сектор за Изведба за следните позиции: -Градежен Инжинер -Архитект Кандидатите е потребно да ги исполнат следните услови: -Да имаат завршено Градежен или Архитектонски факултет -Да поседуваат лиценци за изведба/ проектирање минимум со Б овластување -Енергичност, посветеност на работата, лојалност
  Градежен инженер/Архитект (GoldenArt ) GoldenArt *** Заинтерисираните кандати потребно е да достават мотивационо писмо, CV, доказ за завршено образование, соодветни овластувања Исто така неопходно е да имаат: - искуство во водење на постапки за одобрение за градба, добри вербални и комуникациски вештини, отвореност, доверливост, способност за тимска работа, самостална работа, прифаќање идеи, - познавање нa комјутерски вештини - MS Office, AutoCad, ArchiCAD, 3ds max, Adobe Photoshop и др. - неопходно да има познавање од англиски јазик, - работно искуство над две години. Документите да се достават на адреса: ул.Методија Шаторов Шарло бр.7-2/д.п.3 Скопје, или на е-маил: info@goldenart.mk kariera@goldenart.mk

  

0  Важи од: 18/10/2018    Огласувач: фабрика КАРПОШ АД Скопје   Скопје   Фабрика КАРПОШ АД Скопје има потреба од 1 (еден) возач на шлепер за територија на Република Македонија. Кандидатите е потребно да ги исполнуваат следните услови: -да поседуваат возачка Е категорија, -организираност, лојалност, способност за тимска работа.
  Возач
 Важи до: 29/10/2018   Градежништво и Архитектура   Фабрика КАРПОШ АД Скопје има потреба од 1 (еден) возач на шлепер за територија на Република Македонија. Кандидатите е потребно да ги исполнуваат следните услови: -да поседуваат возачка Е категорија, -организираност, лојалност, способност за тимска работа.
0  Важи од: 17/10/2018    Огласувач: фабрика КАРПОШ АД   Скопје   Фабрика КАРПОШ АД Скопје има потреба од 2 (два) ивршители во Сектор за Изведба за следните позиции: -Градежен Инжинер -Архитект Кандидатите е потребно да ги исполнат следните услови: -Да имаат завршено Градежен или Архитектонски факултет -Да поседуваат лиценци за изведба/ проектирање минимум со Б овластување -Енергичност, посветеност на работата, лојалност
  Градежен инженер/Архитект
 Важи до: 29/10/2018   Градежништво и Архитектура   Фабрика КАРПОШ АД Скопје има потреба од 2 (два) ивршители во Сектор за Изведба за следните позиции: -Градежен Инжинер -Архитект Кандидатите е потребно да ги исполнат следните услови: -Да имаат завршено Градежен или Архитектонски факултет -Да поседуваат лиценци за изведба/ проектирање минимум со Б овластување -Енергичност, посветеност на работата, лојалност
0  Важи од: 16/10/2018    Огласувач: GoldenArt   Скопје   Заинтерисираните кандати потребно е да достават мотивационо писмо, CV, доказ за завршено образование, соодветни овластувања Исто така неопходно е да имаат: - искуство во водење на постапки за одобрение за градба, добри вербални и комуникациски вештини, отвореност, доверливост, способност за тимска работа, самостална работа, прифаќање идеи, - познавање нa комјутерски вештини - MS Office, AutoCad, ArchiCAD, 3ds max, Adobe Photoshop и др. - неопходно да има познавање од англиски јазик, - работно искуство над две години. Документите да се достават на адреса: ул.Методија Шаторов Шарло бр.7-2/д.п.3 Скопје, или на е-маил: info@goldenart.mk kariera@goldenart.mk
  Градежен инженер/Архитект
 Важи до: 25/10/2018   Градежништво и Архитектура   Заинтерисираните кандати потребно е да достават мотивационо писмо, CV, доказ за завршено образование, соодветни овластувања Исто така неопходно е да имаат: - искуство во водење на постапки за одобрение за градба, добри вербални и комуникациски вештини, отвореност, доверливост, способност за тимска работа, самостална работа, прифаќање идеи, - познавање нa комјутерски вештини - MS Office, AutoCad, ArchiCAD, 3ds max, Adobe Photoshop и др. - неопходно да има познавање од англиски јазик, - работно искуство над две години. Документите да се достават на адреса: ул.Методија Шаторов Шарло бр.7-2/д.п.3 Скопје, или на е-маил: info@goldenart.mk kariera@goldenart.mk
0  Важи од: 11/10/2018    Огласувач: Орбита Констракшн   Скопје   Градежна фирма има потреба од бравар монтери, заварувачи и алубонд фасадери. Плата: 20.000-25.000 денари email: orbitakon@gmail.com
  Градежен работник
 Важи до: 31/10/2018   Градежништво и Архитектура   Градежна фирма има потреба од бравар монтери, заварувачи и алубонд фасадери. Плата: 20.000-25.000 денари email: orbitakon@gmail.com
0  Важи од: 24/9/2018    Огласувач: Ескаватори МК   Скопје   Друштвото за производство трговија и услуги Ескаватори-МК Дооел има потреба од Геометар со работно искуство во нискоградба. Апликациите да се достават на е-mail: office@eskavatorimk.com
  Геометар
 Важи до: 20/11/2018   Градежништво и Архитектура   Друштвото за производство трговија и услуги Ескаватори-МК Дооел има потреба од Геометар со работно искуство во нискоградба. Апликациите да се достават на е-mail: office@eskavatorimk.com
Стрaна 1 од 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес