Огласи , Oglasi , работни места , rabotnimesta , Oglasnik , Огласник , rabota , работа , Цела Македонија >>Производство

          
    
         
  Цела Македонија >>Производство                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Монтери на мебел и Работници во производство (ДООЕЛ ДЕСАРОЛО ) ДООЕЛ ДЕСАРОЛО *** Фирмата за производство на мебел ДООЕЛ ДЕСАРОЛО има потреба од: 2 работници за во погон 2 монтери на мебел Сите заинтересирани своите апликации да ги испратат на email: desarolo12@hotmail.com или на контакт тел: 078/249-706
  Административен асистент (АСП ПАК ) АСП ПАК *** Одговорности и задачи: - Комуникација со деловните партнери - Административна евиденција - Прием и проследување на документи - Комуникација со странки - Изработка и анализа на извештаи - Закажување на состаноци - Изработка на проектни апликации - Изработка на фактури Вашата професионална биографија можете да ја испратите на следната email адреса: tomche.chaloski@asppak.com.mk со назнака на апликацијата „ Административен асистент“ или посетете не во просториите на АСП-ПАК на Ул 7-ми Ноември бр. бб Охрид. Ќе бидат контактирани само апликациите кои ќе влезат во потесен круг на селекција.
  Сменоводител (ТД 93 ДЕ-НИ КОМПАНИ ) ТД 93 ДЕ-НИ КОМПАНИ *** - предавање на работните налози во производство, - следење на работата и исполнувањето на налозите, - доставување на работните извештаи до претпоставеното лице и вршење на нивна анализа и други дејствија

  

0  Важи од: 20/6/2018    Огласувач: ДООЕЛ ДЕСАРОЛО   Охрид   Фирмата за производство на мебел ДООЕЛ ДЕСАРОЛО има потреба од: 2 работници за во погон 2 монтери на мебел Сите заинтересирани своите апликации да ги испратат на email: desarolo12@hotmail.com или на контакт тел: 078/249-706
  Монтери на мебел и Работници во производство
 Важи до: 31/7/2018   Производство   Фирмата за производство на мебел ДООЕЛ ДЕСАРОЛО има потреба од: 2 работници за во погон 2 монтери на мебел Сите заинтересирани своите апликации да ги испратат на email: desarolo12@hotmail.com или на контакт тел: 078/249-706
0  Важи од: 20/6/2018    Огласувач: АСП ПАК   Охрид   Одговорности и задачи: - Комуникација со деловните партнери - Административна евиденција - Прием и проследување на документи - Комуникација со странки - Изработка и анализа на извештаи - Закажување на состаноци - Изработка на проектни апликации - Изработка на фактури Вашата професионална биографија можете да ја испратите на следната email адреса: tomche.chaloski@asppak.com.mk со назнака на апликацијата „ Административен асистент“ или посетете не во просториите на АСП-ПАК на Ул 7-ми Ноември бр. бб Охрид. Ќе бидат контактирани само апликациите кои ќе влезат во потесен круг на селекција.
  Административен асистент
 Важи до: 30/6/2018   Производство   Одговорности и задачи: - Комуникација со деловните партнери - Административна евиденција - Прием и проследување на документи - Комуникација со странки - Изработка и анализа на извештаи - Закажување на состаноци - Изработка на проектни апликации - Изработка на фактури Вашата професионална биографија можете да ја испратите на следната email адреса: tomche.chaloski@asppak.com.mk со назнака на апликацијата „ Административен асистент“ или посетете не во просториите на АСП-ПАК на Ул 7-ми Ноември бр. бб Охрид. Ќе бидат контактирани само апликациите кои ќе влезат во потесен круг на селекција.
0  Важи од: 12/6/2018    Огласувач: ТД 93 ДЕ-НИ КОМПАНИ   Прилеп   - предавање на работните налози во производство, - следење на работата и исполнувањето на налозите, - доставување на работните извештаи до претпоставеното лице и вршење на нивна анализа и други дејствија
  Сменоводител
 Важи до: 29/6/2018   Производство   - предавање на работните налози во производство, - следење на работата и исполнувањето на налозите, - доставување на работните извештаи до претпоставеното лице и вршење на нивна анализа и други дејствија
0  Важи од: 12/6/2018    Огласувач: ТД 93 ДЕ-НИ КОМПАНИ   Прилеп   - монтирање на дрвени предмети, регали,дрвени маси и друг мебел, со примена на дрвопреработувачки машини и други алатки - користење на шеми за изработка и склопување на дрвени елементи - употреба на лепаци и чивии за спојување на дрвени елементи - изработување и поправање на дрвени делови за мебел и друго, - монтирање на мебел во работилница
  Монтер
 Важи до: 29/6/2018   Производство   - монтирање на дрвени предмети, регали,дрвени маси и друг мебел, со примена на дрвопреработувачки машини и други алатки - користење на шеми за изработка и склопување на дрвени елементи - употреба на лепаци и чивии за спојување на дрвени елементи - изработување и поправање на дрвени делови за мебел и друго, - монтирање на мебел во работилница
Стрaна 1 од 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес