Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Градежништво и Архитектура

*

          
    
         
  Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Градежништво и Архитектура                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  МГИ Инвест ЛТД (Градежен инженер ) Градежен инженер *** Градежна компанија МГИ Инвест ЛТД Скопје има потреба од градежен инженер со овласување за изведба за работа на терен. Сите заинтересирани можат да испратат CV на info@mgiinvestltd.com
  Електро инженер (ГЕИНГ КРЕБС УНД КИФЕР ) ГЕИНГ КРЕБС УНД КИФЕР *** ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и други ДОО (ГЕИНГ) е компанија лоцирана во Македонија, која испорачува комплетни решенија од областа на геотехниката, хидротехниката, енергетиката, рударството, патната инфраструктура и заштитата на животната средина. Поради зголемен обем на работа Друштвото за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје има потреба од вработување на: Оглас за работна позиција: Електроинженер Опис на работно место: Проектант / Надзорен инженер за електротехника Работни задачи: -Подготовка на проектна документација, ревизија и надзор во областа на електротехника. Вашата биографија, мотивационо писмо, со задолжително наведување на работната позиција за кој се пријавувате, телефонски контакт и адреса на електронска пошта, можете да ги доставите: -По електронска пошта на e-mail: kariera@geing.com.mk -По пошта на адреса: ул. Борис Трајковски бр. 111 Скопје најдоцна до 29.03.2019 година Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на избор и кои ги исполнуваат бараните услови, ќе бидат повикани на разговор.
  Градежен инженер (ДГТТУ ЈУ БАЈ 2 СКОПЈЕ ) ДГТТУ ЈУ БАЈ 2 СКОПЈЕ *** Потребен е технички кадар односно : Градежен инженер со овластување А или Б за изведба со искуство ( Работа на терен) на неопределено работно време. Градежен техничар имн ССС , со искуство . ( Работа на терен). Ве молиме вашите CV апликации да ни ги доставите на горе наведената маил адреса. ( jubaj14@hotmail.com).

  

0  Важи од: 18/3/2019    Огласувач: Градежен инженер   Скопје   Градежна компанија МГИ Инвест ЛТД Скопје има потреба од градежен инженер со овласување за изведба за работа на терен. Сите заинтересирани можат да испратат CV на info@mgiinvestltd.com
  МГИ Инвест ЛТД
 Важи до: 31/3/2019   Градежништво и Архитектура   Градежна компанија МГИ Инвест ЛТД Скопје има потреба од градежен инженер со овласување за изведба за работа на терен. Сите заинтересирани можат да испратат CV на info@mgiinvestltd.com
0  Важи од: 15/3/2019    Огласувач: ГЕИНГ КРЕБС УНД КИФЕР   Скопје   ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и други ДОО (ГЕИНГ) е компанија лоцирана во Македонија, која испорачува комплетни решенија од областа на геотехниката, хидротехниката, енергетиката, рударството, патната инфраструктура и заштитата на животната средина. Поради зголемен обем на работа Друштвото за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје има потреба од вработување на: Оглас за работна позиција: Електроинженер Опис на работно место: Проектант / Надзорен инженер за електротехника Работни задачи: -Подготовка на проектна документација, ревизија и надзор во областа на електротехника. Вашата биографија, мотивационо писмо, со задолжително наведување на работната позиција за кој се пријавувате, телефонски контакт и адреса на електронска пошта, можете да ги доставите: -По електронска пошта на e-mail: kariera@geing.com.mk -По пошта на адреса: ул. Борис Трајковски бр. 111 Скопје најдоцна до 29.03.2019 година Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на избор и кои ги исполнуваат бараните услови, ќе бидат повикани на разговор.
  Електро инженер
 Важи до: 29/3/2019   Градежништво и Архитектура   ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и други ДОО (ГЕИНГ) е компанија лоцирана во Македонија, која испорачува комплетни решенија од областа на геотехниката, хидротехниката, енергетиката, рударството, патната инфраструктура и заштитата на животната средина. Поради зголемен обем на работа Друштвото за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје има потреба од вработување на: Оглас за работна позиција: Електроинженер Опис на работно место: Проектант / Надзорен инженер за електротехника Работни задачи: -Подготовка на проектна документација, ревизија и надзор во областа на електротехника. Вашата биографија, мотивационо писмо, со задолжително наведување на работната позиција за кој се пријавувате, телефонски контакт и адреса на електронска пошта, можете да ги доставите: -По електронска пошта на e-mail: kariera@geing.com.mk -По пошта на адреса: ул. Борис Трајковски бр. 111 Скопје најдоцна до 29.03.2019 година Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на избор и кои ги исполнуваат бараните услови, ќе бидат повикани на разговор.
0  Важи од: 7/3/2019    Огласувач: ДГТТУ ЈУ БАЈ 2 СКОПЈЕ   Скопје   Потребен е технички кадар односно : Градежен инженер со овластување А или Б за изведба со искуство ( Работа на терен) на неопределено работно време. Градежен техничар имн ССС , со искуство . ( Работа на терен). Ве молиме вашите CV апликации да ни ги доставите на горе наведената маил адреса. ( jubaj14@hotmail.com).
  Градежен инженер
 Важи до: 22/3/2019   Градежништво и Архитектура   Потребен е технички кадар односно : Градежен инженер со овластување А или Б за изведба со искуство ( Работа на терен) на неопределено работно време. Градежен техничар имн ССС , со искуство . ( Работа на терен). Ве молиме вашите CV апликации да ни ги доставите на горе наведената маил адреса. ( jubaj14@hotmail.com).
Ñòðaíà 1 îä 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес