Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Човечки ресурси

*

          
    
         
  Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Човечки ресурси                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Специјалист за човечки ресурси (ЛИОНС-СТР ) ЛИОНС-СТР *** We are looking for a Recruiter with full-cycle recruiting experience, from talent sourcing and attracting candidates to interviewing and hiring great employees. Recruiter Responsibilities Include: Designing and implementing the overall recruiting strategy Sourcing and attracting candidates by using databases, social media etc Conducting interviews and filtering candidates for open positions recruiter job description

  

0  Важи од: 20/12/2018    Огласувач: ЛИОНС-СТР   Скопје   We are looking for a Recruiter with full-cycle recruiting experience, from talent sourcing and attracting candidates to interviewing and hiring great employees. Recruiter Responsibilities Include: Designing and implementing the overall recruiting strategy Sourcing and attracting candidates by using databases, social media etc Conducting interviews and filtering candidates for open positions recruiter job description
  Специјалист за човечки ресурси
 Важи до: 31/1/2019   Човечки ресурси   We are looking for a Recruiter with full-cycle recruiting experience, from talent sourcing and attracting candidates to interviewing and hiring great employees. Recruiter Responsibilities Include: Designing and implementing the overall recruiting strategy Sourcing and attracting candidates by using databases, social media etc Conducting interviews and filtering candidates for open positions recruiter job description
Ñòðaíà 1 îä 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес