Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Фармација

*

          
    
         
  Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Фармација                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Фармацевт (МЕДИКУС ) МЕДИКУС *** МЕДИКУС дооел од Скопје, ексклузивен увозник на програмата од реномираниот производител на хербални производи ЕСИ од Италија, водечка компанија во Италија и во светот, присутна во 69 земји во светот, а во Македонија од 2003 година, Распишува оглас за следната позиција Стручно-комерцијален соработник Од кандидатите се очекува да покажат ентузијазам за понатамошно развивање на бизнис операциите на пазарот и да бидат подготвени за имплементирање на најдобрите практики во сите области на работата. Одговорности: · Остварување на предвидениот план за продажба · Спроведување на предвидените маркетинг активности · Промоција, презентација и продажба на фармацевтски производи · Посета на лекари и фармацевти · Постојан професионален развој и стручно унапредување преку присуство на конференции и семинари · Градење на добри релации со клиентите и репрезентирање на компанијата ЕСИ и производите · Поднесување на извештаи за посетите на клиентите, продажбата, трошоците и промотивните активности во зададениот регион Потребни квалификации: · Универзитетска диплома VII степен (фармацевтски факултет) · Одлично познавање на MS office пакетот и интернет пребарувачите · Одлични организациски способности и вештини на планирање · Одлични комуникациски и презентациски вештини · Одлично познавање и непречена комуникација (писмена/усна) на: Англиски · Валидна возачка дозвола (Б-категорија) и возачко искуство Профил на идеалниот кандидат: · Посветен на работата и реализација на зададените цели · Ориентиран кон резулати · Подготвен за учење, усовршување и надоградување · Подготвен за патување · Добар слушател и комуникативен · Лојален · Отворен и искрен · Тимски играч Компанијата ќе ви овозможи: · Можности за градење на кариерата во успешна компанија која брзо расте · Интересна и динамична работна средина · Конкурентен паричен надоместок соодветен на постигнатите резултати Доколку сте заинтересирани да станете дел од нашиот тим и ги исполнувате горенаведените услови потребно е да испратите: -резиме (кратка биографија) со фотографија, -мотивациско писмо како, -уверение за завршено соодветно образование, како и -копија од возачка дозвола, најдоцна до 18.03.2019 година на маил: medikus@medikus.com.mk

  

0  Важи од: 25/2/2019    Огласувач: МЕДИКУС   Скопје   МЕДИКУС дооел од Скопје, ексклузивен увозник на програмата од реномираниот производител на хербални производи ЕСИ од Италија, водечка компанија во Италија и во светот, присутна во 69 земји во светот, а во Македонија од 2003 година, Распишува оглас за следната позиција Стручно-комерцијален соработник Од кандидатите се очекува да покажат ентузијазам за понатамошно развивање на бизнис операциите на пазарот и да бидат подготвени за имплементирање на најдобрите практики во сите области на работата. Одговорности: · Остварување на предвидениот план за продажба · Спроведување на предвидените маркетинг активности · Промоција, презентација и продажба на фармацевтски производи · Посета на лекари и фармацевти · Постојан професионален развој и стручно унапредување преку присуство на конференции и семинари · Градење на добри релации со клиентите и репрезентирање на компанијата ЕСИ и производите · Поднесување на извештаи за посетите на клиентите, продажбата, трошоците и промотивните активности во зададениот регион Потребни квалификации: · Универзитетска диплома VII степен (фармацевтски факултет) · Одлично познавање на MS office пакетот и интернет пребарувачите · Одлични организациски способности и вештини на планирање · Одлични комуникациски и презентациски вештини · Одлично познавање и непречена комуникација (писмена/усна) на: Англиски · Валидна возачка дозвола (Б-категорија) и возачко искуство Профил на идеалниот кандидат: · Посветен на работата и реализација на зададените цели · Ориентиран кон резулати · Подготвен за учење, усовршување и надоградување · Подготвен за патување · Добар слушател и комуникативен · Лојален · Отворен и искрен · Тимски играч Компанијата ќе ви овозможи: · Можности за градење на кариерата во успешна компанија која брзо расте · Интересна и динамична работна средина · Конкурентен паричен надоместок соодветен на постигнатите резултати Доколку сте заинтересирани да станете дел од нашиот тим и ги исполнувате горенаведените услови потребно е да испратите: -резиме (кратка биографија) со фотографија, -мотивациско писмо како, -уверение за завршено соодветно образование, како и -копија од возачка дозвола, најдоцна до 18.03.2019 година на маил: medikus@medikus.com.mk
  Фармацевт
 Важи до: 18/3/2019   Фармација   МЕДИКУС дооел од Скопје, ексклузивен увозник на програмата од реномираниот производител на хербални производи ЕСИ од Италија, водечка компанија во Италија и во светот, присутна во 69 земји во светот, а во Македонија од 2003 година, Распишува оглас за следната позиција Стручно-комерцијален соработник Од кандидатите се очекува да покажат ентузијазам за понатамошно развивање на бизнис операциите на пазарот и да бидат подготвени за имплементирање на најдобрите практики во сите области на работата. Одговорности: · Остварување на предвидениот план за продажба · Спроведување на предвидените маркетинг активности · Промоција, презентација и продажба на фармацевтски производи · Посета на лекари и фармацевти · Постојан професионален развој и стручно унапредување преку присуство на конференции и семинари · Градење на добри релации со клиентите и репрезентирање на компанијата ЕСИ и производите · Поднесување на извештаи за посетите на клиентите, продажбата, трошоците и промотивните активности во зададениот регион Потребни квалификации: · Универзитетска диплома VII степен (фармацевтски факултет) · Одлично познавање на MS office пакетот и интернет пребарувачите · Одлични организациски способности и вештини на планирање · Одлични комуникациски и презентациски вештини · Одлично познавање и непречена комуникација (писмена/усна) на: Англиски · Валидна возачка дозвола (Б-категорија) и возачко искуство Профил на идеалниот кандидат: · Посветен на работата и реализација на зададените цели · Ориентиран кон резулати · Подготвен за учење, усовршување и надоградување · Подготвен за патување · Добар слушател и комуникативен · Лојален · Отворен и искрен · Тимски играч Компанијата ќе ви овозможи: · Можности за градење на кариерата во успешна компанија која брзо расте · Интересна и динамична работна средина · Конкурентен паричен надоместок соодветен на постигнатите резултати Доколку сте заинтересирани да станете дел од нашиот тим и ги исполнувате горенаведените услови потребно е да испратите: -резиме (кратка биографија) со фотографија, -мотивациско писмо како, -уверение за завршено соодветно образование, како и -копија од возачка дозвола, најдоцна до 18.03.2019 година на маил: medikus@medikus.com.mk
Ñòðaíà 1 îä 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес