Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Текстилна

*

          
    
         
  Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Текстилна                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Шивач/ки (Екатерина 2007 ) Екатерина 2007 *** ИТНО! ИТНО! ИТНО! Во 2019та година имаме голема потреба од работници во текстилна конфекција, на работна поцизија шивач/ка.

  

0  Важи од: 8/1/2019    Огласувач: Екатерина 2007   Охрид   ИТНО! ИТНО! ИТНО! Во 2019та година имаме голема потреба од работници во текстилна конфекција, на работна поцизија шивач/ка.
  Шивач/ки
 Важи до: 23/1/2019   Текстилна   ИТНО! ИТНО! ИТНО! Во 2019та година имаме голема потреба од работници во текстилна конфекција, на работна поцизија шивач/ка.
Ñòðaíà 1 îä 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес