Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Производство

*

          
    
         
  Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Производство                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Машински инженер (ОЗОН дооел ) ОЗОН дооел *** Oгласуваме слободно работно место на позицијата: МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР – КОНСТРУКТОР Озон има потреба од машински инженер - конструктор, кој ќе му се придружи на нашиот инженерски тим во Скопје. Кандидатот ќе биде одговорен за конструирање и изработка на техничка документација и цртежи за производство на машини и производи за климатизација и други производи. Потребно е да се исполнат следниве услови за да се конкурира: Машински Факултет – Производно инженерство ќе се смета за предност Минимум 3 години работно искуство во конструирање на делови и склопови (задолжителен услов) Доколку кандидатот поседува овластување Б или А ќе се смета за предност Одлично познавање и активна работа на програми за 3Д цртање – “Autocad Inventor” или “Solidworks” Познавање програми за работа на компјутер – “excel, word” и други Одлично познавање англиски Да поседува вештини за прецизност во работењето, одговорност кон работата, позитивен однос кон околината, грижа кон луѓето и лојалност За следниве работни задачи Изработка на технички цртежи и документација за производство во “Autocad Inventor”, работа со “CAD/CAM” софтвер, пратење на производствен тек, дизајнирање нови производи, испитување и симулации Работа врз основа на дневни, месечни и годишни планови за производство Одговорен и посветен однос кон работата, спремност за завршување на задачите во зададен временски рок, посветеност на детали Комплетирање документација за проекти, опрема и производи согласно со барани прописи и технички стандарди Организација и архивирање документација за тековната работа Изработка на извештаи Примена и реализација на современи решенија и технологии во производство Контрола на квалитет Се добиваат следниве услови за работа Редовни солидни примања Работа во климатизирани простории Можност за обука и стекнување нови знаења Можност за посета и учество на саеми и други стручни надградувања Награди за квалитетно извршување на работните задачи Исплата на регрес за годишен одмор согласно со условите за стекнување Можност за остварување новогодишен или друг надоместок Доколку ги исполнувате бараните услови Ве повикуваме да ги испратете ги вашата биографија и писмо за мотивација на Македонски јазик на адреса: vrabotuvanje@ozon.com.mk

  

0  Важи од: 10/1/2019    Огласувач: ОЗОН дооел   Скопје   Oгласуваме слободно работно место на позицијата: МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР – КОНСТРУКТОР Озон има потреба од машински инженер - конструктор, кој ќе му се придружи на нашиот инженерски тим во Скопје. Кандидатот ќе биде одговорен за конструирање и изработка на техничка документација и цртежи за производство на машини и производи за климатизација и други производи. Потребно е да се исполнат следниве услови за да се конкурира: Машински Факултет – Производно инженерство ќе се смета за предност Минимум 3 години работно искуство во конструирање на делови и склопови (задолжителен услов) Доколку кандидатот поседува овластување Б или А ќе се смета за предност Одлично познавање и активна работа на програми за 3Д цртање – “Autocad Inventor” или “Solidworks” Познавање програми за работа на компјутер – “excel, word” и други Одлично познавање англиски Да поседува вештини за прецизност во работењето, одговорност кон работата, позитивен однос кон околината, грижа кон луѓето и лојалност За следниве работни задачи Изработка на технички цртежи и документација за производство во “Autocad Inventor”, работа со “CAD/CAM” софтвер, пратење на производствен тек, дизајнирање нови производи, испитување и симулации Работа врз основа на дневни, месечни и годишни планови за производство Одговорен и посветен однос кон работата, спремност за завршување на задачите во зададен временски рок, посветеност на детали Комплетирање документација за проекти, опрема и производи согласно со барани прописи и технички стандарди Организација и архивирање документација за тековната работа Изработка на извештаи Примена и реализација на современи решенија и технологии во производство Контрола на квалитет Се добиваат следниве услови за работа Редовни солидни примања Работа во климатизирани простории Можност за обука и стекнување нови знаења Можност за посета и учество на саеми и други стручни надградувања Награди за квалитетно извршување на работните задачи Исплата на регрес за годишен одмор согласно со условите за стекнување Можност за остварување новогодишен или друг надоместок Доколку ги исполнувате бараните услови Ве повикуваме да ги испратете ги вашата биографија и писмо за мотивација на Македонски јазик на адреса: vrabotuvanje@ozon.com.mk
  Машински инженер
 Важи до: 28/2/2019   Производство   Oгласуваме слободно работно место на позицијата: МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР – КОНСТРУКТОР Озон има потреба од машински инженер - конструктор, кој ќе му се придружи на нашиот инженерски тим во Скопје. Кандидатот ќе биде одговорен за конструирање и изработка на техничка документација и цртежи за производство на машини и производи за климатизација и други производи. Потребно е да се исполнат следниве услови за да се конкурира: Машински Факултет – Производно инженерство ќе се смета за предност Минимум 3 години работно искуство во конструирање на делови и склопови (задолжителен услов) Доколку кандидатот поседува овластување Б или А ќе се смета за предност Одлично познавање и активна работа на програми за 3Д цртање – “Autocad Inventor” или “Solidworks” Познавање програми за работа на компјутер – “excel, word” и други Одлично познавање англиски Да поседува вештини за прецизност во работењето, одговорност кон работата, позитивен однос кон околината, грижа кон луѓето и лојалност За следниве работни задачи Изработка на технички цртежи и документација за производство во “Autocad Inventor”, работа со “CAD/CAM” софтвер, пратење на производствен тек, дизајнирање нови производи, испитување и симулации Работа врз основа на дневни, месечни и годишни планови за производство Одговорен и посветен однос кон работата, спремност за завршување на задачите во зададен временски рок, посветеност на детали Комплетирање документација за проекти, опрема и производи согласно со барани прописи и технички стандарди Организација и архивирање документација за тековната работа Изработка на извештаи Примена и реализација на современи решенија и технологии во производство Контрола на квалитет Се добиваат следниве услови за работа Редовни солидни примања Работа во климатизирани простории Можност за обука и стекнување нови знаења Можност за посета и учество на саеми и други стручни надградувања Награди за квалитетно извршување на работните задачи Исплата на регрес за годишен одмор согласно со условите за стекнување Можност за остварување новогодишен или друг надоместок Доколку ги исполнувате бараните услови Ве повикуваме да ги испратете ги вашата биографија и писмо за мотивација на Македонски јазик на адреса: vrabotuvanje@ozon.com.mk
Ñòðaíà 1 îä 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес