Огласи , Oglasi , работни места , rabotnimesta , Oglasnik , Огласник , rabota , работа , Цела Македонија >>Право

          
    
         
  Цела Македонија >>Право                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Приправник (Нотар Снежана Видовска ) Нотар Снежана Видовска *** Нотар Снежана Видовска има потреба од два нотарски приправници. Потребни документи за апликација: -CV
  Адвокатски приправник (Адвокати ТОШИЌ и ЈЕВТИЌ ) Адвокати ТОШИЌ и ЈЕВТИЌ *** Адвокатското друштво ТОШИЌ & ЈЕВТИЌ од Скопје, имаат потреба од ангажман на адвокатски приправник, кој ќе има можност стручно да се оспособува и надградува, преку практикување на правото. Ангажманот на адвокатскиот приправник ќе трае минимум 1 (една) година од започнување на соработката. Адвокатскиот приправник потребно е да е без работно искуство. Заинтересираниот кандидат за адвокатски приправник треба да испрати мотивациско писмо и лично CV во соодветна форма – (Europass) на e-mail адресата: info@tjlaw.com.mk. Селектираните кандидати ќе бидат дополнително контактирани по писмен пат на е-mail адресата на заинтересираниот кандидат, за терминот на усно интервју. Овој јавен оглас е со времетраење д 31.05.2019 година. Апликациите кои ќе бидат доставени по истекот на споменатиот рок, нема да бидат земени во разгледување. Адвокатско друштво ТОШИЌ & ЈЕВТИЌ www.tjlaw.com.mk
  Office Manager (Advokatsko drustvo Nikola Dodevski Skopje ) Advokatsko drustvo Nikola Dodevski Skopje *** Адвокатско друштво Никола Додевски од Скопје има потреба од вработување на Офис Менаџер Опис на работни задачи: Организација на архива (електронска и во тврда копија) Евиденција на предмети Канцелариска организација Организирање состаноци Организирање на патувања Изготвување na фактури и трошковници Услови за аплицирање: Одлично познавање на најмалку еден странски јазик (англиски јазик) Одлично познавање на работа со компјутер Претходно работно искуство не е задолжително. Кандидатите да ги достават кратките биографиина следната електронска адреса: contact@dodevskilaw.com.

  

0  Важи од: 16/5/2019    Огласувач: Нотар Снежана Видовска   Скопје   Нотар Снежана Видовска има потреба од два нотарски приправници. Потребни документи за апликација: -CV
  Приправник
 Важи до: 30/5/2019   Право   Нотар Снежана Видовска има потреба од два нотарски приправници. Потребни документи за апликација: -CV
0  Важи од: 14/5/2019    Огласувач: Адвокати ТОШИЌ и ЈЕВТИЌ   Скопје   Адвокатското друштво ТОШИЌ & ЈЕВТИЌ од Скопје, имаат потреба од ангажман на адвокатски приправник, кој ќе има можност стручно да се оспособува и надградува, преку практикување на правото. Ангажманот на адвокатскиот приправник ќе трае минимум 1 (една) година од започнување на соработката. Адвокатскиот приправник потребно е да е без работно искуство. Заинтересираниот кандидат за адвокатски приправник треба да испрати мотивациско писмо и лично CV во соодветна форма – (Europass) на e-mail адресата: info@tjlaw.com.mk. Селектираните кандидати ќе бидат дополнително контактирани по писмен пат на е-mail адресата на заинтересираниот кандидат, за терминот на усно интервју. Овој јавен оглас е со времетраење д 31.05.2019 година. Апликациите кои ќе бидат доставени по истекот на споменатиот рок, нема да бидат земени во разгледување. Адвокатско друштво ТОШИЌ & ЈЕВТИЌ www.tjlaw.com.mk
  Адвокатски приправник
 Важи до: 31/5/2019   Право   Адвокатското друштво ТОШИЌ & ЈЕВТИЌ од Скопје, имаат потреба од ангажман на адвокатски приправник, кој ќе има можност стручно да се оспособува и надградува, преку практикување на правото. Ангажманот на адвокатскиот приправник ќе трае минимум 1 (една) година од започнување на соработката. Адвокатскиот приправник потребно е да е без работно искуство. Заинтересираниот кандидат за адвокатски приправник треба да испрати мотивациско писмо и лично CV во соодветна форма – (Europass) на e-mail адресата: info@tjlaw.com.mk. Селектираните кандидати ќе бидат дополнително контактирани по писмен пат на е-mail адресата на заинтересираниот кандидат, за терминот на усно интервју. Овој јавен оглас е со времетраење д 31.05.2019 година. Апликациите кои ќе бидат доставени по истекот на споменатиот рок, нема да бидат земени во разгледување. Адвокатско друштво ТОШИЌ & ЈЕВТИЌ www.tjlaw.com.mk
0  Важи од: 13/5/2019    Огласувач: Advokatsko drustvo Nikola Dodevski Skopje   Скопје   Адвокатско друштво Никола Додевски од Скопје има потреба од вработување на Офис Менаџер Опис на работни задачи: Организација на архива (електронска и во тврда копија) Евиденција на предмети Канцелариска организација Организирање состаноци Организирање на патувања Изготвување na фактури и трошковници Услови за аплицирање: Одлично познавање на најмалку еден странски јазик (англиски јазик) Одлично познавање на работа со компјутер Претходно работно искуство не е задолжително. Кандидатите да ги достават кратките биографиина следната електронска адреса: contact@dodevskilaw.com.
  Office Manager
 Важи до: 14/6/2019   Право   Адвокатско друштво Никола Додевски од Скопје има потреба од вработување на Офис Менаџер Опис на работни задачи: Организација на архива (електронска и во тврда копија) Евиденција на предмети Канцелариска организација Организирање состаноци Организирање на патувања Изготвување na фактури и трошковници Услови за аплицирање: Одлично познавање на најмалку еден странски јазик (англиски јазик) Одлично познавање на работа со компјутер Претходно работно искуство не е задолжително. Кандидатите да ги достават кратките биографиина следната електронска адреса: contact@dodevskilaw.com.
Стрaна 1 од 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес