Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Неозначена

*

          
    
         
  Öåëà Ìàêåäîíè¼à >>Неозначена                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Работник за обезбедување (Секјурити Груп Сервисис ) Секјурити Груп Сервисис *** Друштвото за услуги Секјурити Груп Сервисис Скопје , има потреба од од 20 нови лица за обезбедување со положена лиценца од Комора на Република Македонија за приватно обезбедување. Друштвото за услуги Секјурити Груп Сервисис нуди : Редовни месечни примања, Постојани обуки, тренинг и можност за напредок во кариерата Динамична работна средина

  

0  Важи од: 11/1/2019    Огласувач: Секјурити Груп Сервисис   Скопје   Друштвото за услуги Секјурити Груп Сервисис Скопје , има потреба од од 20 нови лица за обезбедување со положена лиценца од Комора на Република Македонија за приватно обезбедување. Друштвото за услуги Секјурити Груп Сервисис нуди : Редовни месечни примања, Постојани обуки, тренинг и можност за напредок во кариерата Динамична работна средина
  Работник за обезбедување
 Важи до: 25/1/2019   Неозначена   Друштвото за услуги Секјурити Груп Сервисис Скопје , има потреба од од 20 нови лица за обезбедување со положена лиценца од Комора на Република Македонија за приватно обезбедување. Друштвото за услуги Секјурити Груп Сервисис нуди : Редовни месечни примања, Постојани обуки, тренинг и можност за напредок во кариерата Динамична работна средина
Ñòðaíà 1 îä 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес